Karnety, bilety

Zasady zakupu i korzystania z karnetu

Zasady zakupu karnetu

 • Sprzedaż karnetów trwa od 4 września do wyczerpania puli karnetów, ale nie dłużej niż do 7 października 2018 r.
 • Cena karnetu:
  290 zł (z VAT)
  Cena karnetu dla posiadaczy Karty Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty:
  275 zł (z VAT)
 • Należność za karnet należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za karnet jest płatność elektronicza za pośrednictwem systemu Dotpay (przelew|karta). 
 • Kupując karnet ulgowy należy w zamówieniu podać numer Karty Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty. Karta, podobnie jak karnet, jest imienna i rabat przyznawany jest wyłącznie jej posiadaczowi. Niedozwolony jest zakup karnetu w cenie ulgowej dla osoby trzeciej, nie będącej posiadaczem karty.
 • Zakup karnetu zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Karnet jest imienny tzn. zostanie wystawiony na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „karnety” oraz pod przyciskiem „kup karnet”.
 • Zamawiając karnet należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby (czyli np. w okularach przeciwsłonecznych lub nakryciu głowy zasłaniającym twarz, etc.), traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu karnetu na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego karnet. Zamawiający może zamówić więcej niż jeden karnet.
 • Nie można przepisać karnetu na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych karnetów.

Odbiór karnetu

 • Zakupiony karnet może odebrać wyłącznie osoba, której nazwisko widnieje na identyfikatorze.
 • Karnet można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. Karnet w cenie ulgowej będzie można odebrać wyłącznie za okazaniem dokumentu osobistego i karty uprawniającej do ulgi. W przypadku braku karty klubowej, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania Karnetu, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Karnetu.
 • Karnety można odbierać od 23 października 2018 r. (w godz. 9:00 - 21:00) w Punkcie Obsługi Uczestnika w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław).
 • Nie będą wydawane duplikaty karnetów.

Zasady korzystania z karnetu na festiwalu

 • Karnet obowiązuje na 9. American Film Festival, który odbędzie się w dniach 23-28 października 2018 we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty.
 • Karnet zaprogramowany jest na 29 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu) i uprawnia do udziału w maksymalnie 26 seansach (to największa możliwa do obejrzenia liczba filmów) pod warunkiem dostępności miejsc na sali kinowej i po dokonaniu rezerwacji online miejsca na seansie.
 • Posiadacz karnetu może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz w danym bloku godzinowym w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 9:45, 10:00 i 10:30).
 • Liczba punktów na karnecie umożliwia jedną nieobecność bez odwołania rezerwacji bez wpływu na maksymalną liczbę seansów możliwych do obejrzenia (za którą odliczanych jest 3 punktów - więcej w zakładce "rezerwacja seansów").
 • Wejście na pokaz filmowy możliwe będzie wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji online miejsca. Rezerwacje online obowiązują także na filmową galę otwarcia i zamknięcia festiwalu.
 • Rezerwacji na pokazy festiwalowe można dokonywać na stronie festiwalu. Szczegóły dotyczące sposobów złożenia rezerwacji opisane są w zakładce "rezerwacja seansów". 
 • Karnet upoważnia do zniżek na zakup biletów na wybrane pokazy specjalne i koncerty, o ile Organizator takie wskaże.
 • Właściciel karnetu może zarezerwować tylko pojedyncze miejsce na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojego karnetu.
 • Rezerwację online miejsca można dokonywać od godziny 8:30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia pokazu filmowego. Na seanse odbywające się 23 i 24 października 2018 r. rezerwacja miejsc rozpocznie się 23 października o godzinie 12:00. 
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na zarezerwowanym seansie - rezerwację należy odwołać. Można tego dokonać do 15 min przed rozpoczęciem seansu.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i niepojawienie się na pokazie filmowym spowoduje odliczenie z karnetu 3 punktów.
 • Osoby spóźnione na seans nie będą wpuszczane na salę.
pozostańmy w kontakcie
przyjaciele festiwalu