Media & industry

Zasady zakupu i korzystania z akredytacji medialnych

Akredytacje medialne dostępne na stronie festiwalu od 4 września do 7 października lub do wyczerpania puli.

Zamów akredytację medialną

Zasady zakupu akredytacji medialnych

 • Cena akredytacji wynosi 290 zł (z VAT). Można ją zakupić w terminie od 4 września do 7 października lub do wyczerpnia puli. 
 • Akredytacje są przyznawane dziennikarzom aktywnym zawodowo.
 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za akredytację jest płatność elektronicza za pośrednictwem systemu Dotpay (przelew|karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacja jest imienna, tzn. zostanie wystawiona na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Na akredytacji znajdzie się również nazwa redakcji. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce "media" oraz pod przyciskiem "zamów akredytację medialną".
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

Odbiór akredytacji

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została wystawiona.
 • Akredytacje można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytacje można odbierać od 23 października 2018 (od godz. 9.00) w Biurze Prasowym mieszczącym się na 1. piętrze w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław).
 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

Zasady korzystania z akredytacji podczas 9. American Film Festival:

 • Akredytacja obowiązuje na 9. American Film Festival, który odbędzie się w dniach 23-28 października 2018 we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja zaprogramowana jest na 29 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu) i uprawnia do udziału w 26 seansach (to największa możliwa do obejrzenia ilość filmów) pod warunkiem dokonania rezerwacji na konkretny seans. Możliwa jest jedna nieobecność bez odwołania rezerwacji (za którą odliczane są 3 punkty - więcej w zakładce "rezerwacja seansów").
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 9. American Film Festival, na które wcześniej posiadacz akredytacji zarezerwował online miejsce. Akredytacja uprawnia także do rezerwacji miejsc na filmy otwarcia i zamknięcia festiwalu.
 • Rezerwacji na pokazy festiwalowe można dokonywać na stronie festiwalu. Szczegóły dotyczące sposobów złożenia rezerwacji opisane są w zakładce "rezerwacja seansów".
 • Akredytacja upoważnia do korzystania z Biura Prasowego (1. piętro, Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21), wstępu na spotkania z gośćmi festiwalowymi, umówienia się na indywidualne rozmowy z twórcami, dostępu do materiałów prasowych (w tym foto i video) dotyczących filmów festiwalowych i festiwalu oraz umożliwia wstęp do klubu festiwalowego.
 • Akredytacja upoważnia do zniżek na zakup biletów na wydarzenia specjalne.
 • Właściciel akredytacji może zarezerwować tylko jedno miejsce na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojego karnetu.
 • Właściciel akredytacji może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz w danym bloku godzinowym w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 min (np. 9:45, 10:00 i 10:30).
 • Rezerwację online miejsca można dokonywać od godziny 8.30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia pokazu filmowego. Na seanse odbywające się pierwszego i drugiego dnia festiwalu, rezerwacja miejsc rozpocznie się 23 października o godzinie 12.00.
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na zarezerwowanym seansie - rezerwację należy odwołać. Można tego dokonać do 15 min przed rozpoczęciem seansu.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i niepojawienie się na pokazie filmowym spowoduje odliczenie z akredytacji 3 punktów.
 • Osoby spóźnione na seans nie będą wpuszczane na salę.
pozostańmy w kontakcie
przyjaciele festiwalu