Media & industry

Zasady zakupu i korzystania z akredytacji branżowych

Akredytacje branżowe dostępne na stronie festiwalu od 4 września do 7 października lub wyczerpania puli.

Zamów akredytację branżową

Zasady zakupu akredytacji branżowych

 • Akredytacja - typ karnetu przeznaczony dla przedstawicieli branży filmowej. Posiadacza akredytacji obowiązuje regulamin nabywania karnetów i biletów zamieszczony poniżej.
 • Cena akredytacji na cały festiwal wynosi 290 zł (z VAT)
 • Sprzedaż trwa od 4 września 2018r. do wyczerpania puli akredytacji, ale nie dłużej niż do 7 października 2018r.
 • Akredytacje są przyznawane przedstawicielom branży filmowej aktywnym zawodowo.
 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za akredytację jest płatność elektronicza za pośrednictwem systemu Dotpay (przelew|karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacja jest imienna tzn. zostanie wystawiona na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „Industry” oraz pod przyciskiem „Kup akredytację”.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba, na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

Odbiór akredytacji

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, której nazwisko widnieje na identyfikatorze.
 • Akredytacje można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytacje można odbierać od 23 października 2018 r. (w godz. 9:00 - 21.00) w Recepcji Gości mieszczącej się w Centrum Festiwalowym w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław).
 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

Zasady korzystania z akredytacji na festiwalu

 • Akredytacja obowiązuje na 9. American Film Festival, który odbędzie się w dniach 23-28 października, we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja na cały festiwal zaprogramowana jest na 29 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu) i uprawnia do udziału w maksymalnie 26 seansach (to największa możliwa do obejrzenia liczba filmów) pod warunkiem dostępności miejsc na sali kinowej i po dokonaniu rezerwacji online miejsca na seansie.
 • Posiadacz akredytacji może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz w danym bloku godzinowym w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 9:45, 10:00 i 10:30).
 • Rezerwację online miejsca można dokonywać od godziny 8:30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia pokazu filmowego. Na seanse odbywające się 23 i 24 października 2018r. rezerwacja miejsc rozpocznie się 23 października o godzinie 12:00.
 • Wejście na pokaz filmowy możliwy będzie wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji online miejsca. Rezerwacje online obowiązują także na filmową galę otwarcia i zamknięcia festiwalu.
 • Rezerwacji na pokazy festiwalowe można dokonywać na stronie festiwalu.
 • Liczba punktów dla akredytacji umożliwia jedną nieobecność bez odwołania rezerwacji bez wpływu na maksymalną liczbę seansów możliwych do obejrzenia (za którą odliczane są 3 punkty - więcej w zakładce "rezerwacja seansów").Szczegóły dotyczące sposobów złożenia rezerwacji opisane są w zakładce "rezerwacja seansów".
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na zarezerwowanym seansie - rezerwację należy odwołać. Można tego dokonać do 15 min przed rozpoczęciem seansu.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i niepojawienie się na pokazie filmowym spowoduje odliczenie z akredytacji 3 punktów.
 • Akredytacja upoważnia do zniżek na zakup biletów na wybrane pokazy specjalne, spektakle teatralne i koncerty, o ile Organizator takie wskaże.
 • Osoby spóźnione na seans nie będą wpuszczane na salę.
pozostańmy w kontakcie
przyjaciele festiwalu