Us in Progress powered by Papaya Films

US in Progress - informacje o projekcie

Mike S. Ryan, Piotr Stasik i jego producenci

W ramach US in Progress, wydarzenia branżowego towarzyszącego festiwalowi American Film Festival, polskie firmy postprodukcyjne pomagają ukończyć niezależne filmy amerykańskie, a Wrocław jest stałym miejscem spotkań producentów z USA i Europy. 

W 2018 roku głównym partnerem US in Progress jest Papaya Films.

Działający od 2011 roku przy wrocławskim American Film Festival program US in Progress to inicjatywa łącząca środowiska filmowe z Ameryki i Europy. Co roku we Wrocławiu organizowane są zamknięte pokazy niezależnych amerykańskich filmów fabularnych na etapie postprodukcji i spotkania z ich twórcami, na które zapraszani są polscy i europejscy agenci sprzedaży i dystrybutorzy m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także grupa selekcjonerów najważniejszych festiwali filmowych. W nieformalnej, przyjaznej atmosferze goście mogą zapoznać się z najnowszą amerykańską produkcją niezależną i wprowadzić ją na ekrany kin w Europie, zanim filmy te pojawią się na festiwalach w USA. W ramach Us in Progress odbywają się też prezentacje polskich projektów filmowych poszukujących partnerów w USA, a pomiędzy uczestnikami nawiązują się więzi i kontakty, które nierzadko procentują w przyszłości wspólnymi przedsięwzięciami!

Najlepsze projekty (spośród 6 pokazywanych kadżego roku) otrzymują nagrodę w postaci bezpłatnej usługi obróbki obrazu i dźwięku w polskich wiodących firmach m.in. Platige Image, Chimney Poland, Fixafilm, Toya Studios. US in Progress to jedyne wydarzenie filmowe w Polsce, które ma też swoją edycję w Paryżu - od 2012 roku pod nazwą US in Progress Paris organizuje je w czerwcu festiwal Champs-Elysées Film Festival.

pozostańmy w kontakcie
przyjaciele festiwalu