Programme
Index Screening schedule

Reading America - American Literature Talks

Czytanie Ameryki - spotkania literackie
in Polish only
Film Matinées with Live Music This Filthy World, John Waters performance + We Are Divine drag show

Sztuka na Miejscu (Łaciarska 4 St., Wrocław)
hosted by Michał Nogaś („Magazyn Książki”)
free admission

12.11, 18:00
Piotr Jagielski

Święta tradycja, własny głos. Opowieści o amerykańskim jazzie

(Wydawnictwo Czarne)

guest: Piotr Jagielski

13.11, 18:00
Maciej Jarkowiec

Rewolwer obok Biblii. W co wierzy Ameryka

(Wydawnictwo Agora)

guest: Maciej Jarkowiec

stay in touch
festival partners