7/09/18

Ruszył nabór na wolontariat 9. AFF. Zgłoszenia w terminie 7-23 września

9. American Film Festival: karnety już w sprzedaży! Retrospektywa Hala Ashby'ego na 9. AFF

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomóc przy organizacji kolejnej edycji American Film Festival. Zachęcamy do udziału w wolontariacie osoby komunikatywne, chętnie uczące się, obowiązkowe, które cechuje otwartość na nowe wyzwania.

Wypełnij aplikację wolontariacką

Jak można zostać wolontariuszem na AFF?

Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony na naszej stronie www.americanfilmfestival.pl. Formularz jest dostępny w okresie naboru wolontariatu tj. od g. 12:00 7 września do północy 23 września 2018 roku. Uzupełnienie formularza jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie www.americanfilmfestival.pl.

Wypełnienie i przesłanie formularza nie oznacza przyjęcia na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmą organizatorzy festiwalu po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami. Wyniki rekrutacji zostaną rozesłane drogą mailową 2 października 2018 r. po godzinie 12:00.

Wypełnij aplikację wolontariacką


O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Ze względu na charakter wydarzenia pełna dyspozycyjność oraz dokładne jej sprecyzowanie jest dla nas szczególnie ważne, dlatego warto pamiętać podczas wypełniania aplikacji, iż pomoc wolontariusza jest ustanowiona w systemie dwuzmianowym. Uwzględnić należy również ewentualne zobowiązania na uczelni.


Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać wolontariuszem AFF, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów. Dodatkowy dokument do pobrania poniżej.

Dokument zgody


Na czym polega praca wolontariusza AFF?

Dla wielu osób American Film Festival jest niezapomnianym i ciekawym przeżyciem, umożliwiającym spotkanie z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi. Wolontariat jest niepowtarzalną okazją dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia współtworząc festiwal. Udział Wolontariuszy w sprawnej organizacji festiwalu jest bardzo duży, podobnie jak ich wkład we współtworzenie przyjaznej atmosfery podczas festiwalu.


Będziemy potrzebowali wolontariuszy do pomocy przy obsłudze projekcji filmowych w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21), przy oprawie plastycznej festiwalu, obsłudze widzów i gości, obsłudze Biura Prasowego i konkursów festiwalowych. Każdy wolontariusz będzie pomagał według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem, a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu.


Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od działu, w którym będzie pomagał. Wolontariat w konkretnych działach trwa:

  • w biurze prasowym: od 22 do 28 października
  • w punkcie obsługi uczestnika: od 22 do 28 października
  • w biurze obsługi gości: od 22 do 28 października
  • w księgarni filmowej: od 23 do 28 października
  • przy obsłudze sal w kinie: od 23 do 28 października
  • przy oprawie plastycznej festiwalu: od 21 do 28 października
  • w marketingu przy kolportażu materiałów drukowanych: od 19 do 28 października 
  • przy konkursie festiwalowym: od 23 do 28 października 
  • w szatni festiwalowej:  od 23 do 28 października

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, będziecie mogli napisać, w jakim okresie jesteście dyspozycyjni oraz w jakim dziale chcielibyście pomagać. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniecie poinformowani o dziale oraz terminie spotkania organizacyjnego.

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

American Film Festival jest niezapomnianym i ciekawym przeżyciem, umożliwiającym spotkanie z wieloma ciekawymi twórcami oraz dziełami filmowymi. Wolontariat jest niepowtarzalną okazją dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia współtworząc festiwal. Udział Wolontariuszy w sprawnej organizacji festiwalu jest bardzo duży, podobnie jak ich wkład we współtworzenie przyjaznej atmosfery podczas festiwalu.

 

Czy organizator pokrywa ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusza?

Niestety, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NW.


Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego masz szansę poinformować nas o chęci otrzymania zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Jeśli w formularzu wybierzesz opcję, że chciałbyś otrzymać wspomniany dokument, zostanie on wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej dwa miesiące po zakończeniu festiwalu. Wspomniane zaświadczenie możesz otrzymać także w wersji anglojęzycznej, wystarczy, że zaznaczysz taką opcję w zgłoszeniu.

 

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: wolontariat@snh.org.pl 


pozostańmy w kontakcie
przyjaciele festiwalu